Κλημεντινες

by

Άσπερμη ποικιλία , (όμως αν γειτνιάζει με πορτοκαλιές έστω και άσπερμες κάνει που και που σπέρμα ένα ή δύο), η πιο εμπορική ποικιλία μανταρινιού. Υπάρχουν παραλλαγές της ποικιλίας με πιο χαρακτηριστική αυτή με τους μεγάλους καρπούς που μοιάζουν με νεράντζια.