Το Διοικητικο Συμβουλιο

Στις 29 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ που εκλέχθηκαν με την υπ΄αριθμ 96/13.2.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συζήτησαν επι του μόνου θέματος: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, κατανομή αξιωμάτων και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την άσκηση αρμοδιοτήτων του.

«Το Νεο Διοικητικο Συμβουλιο»

Στις 29 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ που εκλέχθηκαν με την υπ΄αριθμ 96/13.2.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συζήτησαν επι του μόνου θέματος: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, κατανομή αξιωμάτων και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την άσκηση αρμοδιοτήτων του.

Πρόεδρος                 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΑΝΑ (ΕΛΕΝΗ)
Αντιπρόεδρος          ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ταμίας                       ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Γραμματέας              ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος                        ΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ