Πραξη Διοικητικου Συμβουλιου Νο 537

by

Στις 29 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ που εκλέχθηκαν με την υπ΄αριθμ 96/13.2.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συζήτησαν επι του μόνου θέματος: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, κατανομή αξιωμάτων και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την άσκηση αρμοδιοτήτων του.

 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος                 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΙΑΝΑ (ΕΛΕΝΗ)
Αντιπρόεδρος          ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ταμίας                       ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Γραμματέας              ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος                       ΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ